Novinky z TSÚ

Návšteva študentov Žilinskej univerzity

Študenti katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva sa 9.5.2023 zúčastnili exkurzie v TSÚ.
Počas exkurzie sa mali možnosť oboznámiť so skúškami v oblasti elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility. Teoretické poznatky aj praktické ukážky skúšok poskytli študentom Ing. Ľuboš Vančo, vedúci skúšobne RED a EMC, a jeho kolega, Ing. Jakub Šiška. Študenti absolvovali aj krátku exkurziu v ďalších skúšobných priestoroch. Odniesli si od nás zaujímavé informácie, ktoré v budúcnosti môžu využiť pri svojej práci v oblasti elektrotechniky a biomedicíny.

  • Oznámenie o výberovom konaní

    ÚNMS SR vyhlasuje výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa TSÚ Piešťany, š.p.
    Viac info >>>

  • Oznámenie o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

    Ing. Jaroslav Crkoň ukončil funkciu generálneho riaditeľa TSÚ Piešťany, š.p., ku dňu 31. 3. 2023.
    Viac info >>>