Novinky z TSÚ

Oznámenie o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

Ing. Jaroslav Crkoň ukončil funkciu generálneho riaditeľa TSÚ Piešťany, š.p., ku dňu 31. 3. 2023.
V súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 111/1990 Z.z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov bol výkonom funkcie generálneho riaditeľa od 1. 4. 2023 poverený Ing. Igor Kuruc, CSc.
  • Návšteva študentov Žilinskej univerzity

    Študenti katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva sa 9.5.2023 zúčastnili exkurzie v TSÚ.
    Viac info >>>

  • Oznámenie o výberovom konaní

    ÚNMS SR vyhlasuje výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa TSÚ Piešťany, š.p.
    Viac info >>>