Novinky z TSÚ

Obchodná súťaž

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje obchodnú súťaž na dodávku úpravy vstupnej haly, interiéru a exteriéru Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje obchodnú súťaž na dodávku úpravy vstupnej haly, interiéru a exteriéru Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.
Prílohou výzvy obchodnej súťaže je výkaz výmeru, ktorý žiadame vyplniť a ktorá bude tvoriť nedeliteľnú prílohu predloženého návrhu .
V prípade potreby, podklady na požiadanie dodá autor projektu, firma ADIF , s.r.o. Bratislava.
Návrhy posielajte na email: jaroslav.crkon@tsu.sk
Kontakt: Ing. Jaroslav Crkoň, generálny riaditeľ, tel.: 033/7957286
Ponuka platí: od 27. 7. 2020 do 10. augusta 2020
Príloha: Výkaz výmer - TSÚ Piešťany - súťaž.xls
  • Odhalenie busty Ing. Jána Zábojníka, CSc.

    Riaditeľ nášho podniku v rokoch 1975 - 1990 sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj. Jeho pamiatku sme si uctili odhalením busty pri príležitosti nedožitých 89. narodenín.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou na 5. poschodí budovy TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>