Novinky z TSÚ

Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.

1. miesto návrh od Mgr.art. Slavomír Gibej
2. miesto návrh od Mgr.art. Miloš Jurani
3. miesto návrh od Akad.Mal. Pavel Michalič,

Víťazovi blahoželáme a ďalším zúčastneným vďaka za účasť.

Do ďalšej tvorivej práce želáme veľa úspechov a talentu.

PhDr. Ľuboslav Moza PhD.
  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>