Novinky z TSÚ

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. patrí medzi ocenené podniky za kvalitu v SR

Dňa 9.11.2009 sa uskutočnilo v budove Národnej rady SR slávnostné odovzdávanie Národnej ceny za kvalitu 2009.
Dňa 9.11.2009 sa uskutočnilo v budove Národnej rady SR slávnostné odovzdávanie Národnej ceny za kvalitu 2009. V kategórii A2 (organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov) sa Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. (ďalej len TSÚ), stal oceneným finalistom. Ocenenie z rúk predsedu ÚNMS SR, Ing. Mgr. Petra Lukáča za TSÚ prevzal generálny riaditeľ, Ing. Ivan Cvengroš za medzinárodnej účasti významných osobností z politického a spoločenského života.
TSÚ sa zúčastnil Národnej ceny za kvalitu SR už v minulosti. V roku 2000 uspel ako ocenený účastník a v roku 2001 zvíťazil vo svojej kategórii. Tohtoročným ocenením TSÚ potvrdil svoju výnimočnosť, dlhodobú odbornosť, kvalitu a úspešnosť. Odporúčania posudzovateľov počas hodnotenia podniku v rámci Národnej ceny kvality 2009 sú pre TSÚ inšpiráciou pre ďalšie zlepšenia a inovácie, a tým skvalitňovanie poskytovaných služieb.
Národná cena SR za kvalitu je najvyšším ocenením, aké môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Je založená na aplikácii modelov kvality, ktoré sa používajú v súťaži Európska cena za kvalitu. Súťaž pomáha rozvoju podnikateľského prostredia v SR, ovplyvňuje podnikateľské subjekty k trvalému zlepšovaniu kvality všetkých činností a vyzdvihuje tie organizácie, ktoré si za svoj cieľ zvolili dosiahnutie lepších výsledkov ako konkurencia a dosiahnutie maximálneho úspechu na trhu za použitia nástrojov, ako je pravidelné samohodnotenie alebo benchmarking. Národná cena SR za kvalitu je udeľovaná v dvoch sektoroch, podnikateľskom a verejnom. Zatiaľ čo v podnikateľskom sektore, kde patrí aj TSÚ, je hodnotenie založené výhradne na modeli výnimočnosti EFQM, vo verejnom sektore môžu organizácie využívať i model CAF, čo je model kvality určený pre organizácie verejnej správy.
replica watches Toto ocenenie je pre TSÚ hodnotné o to viac, kedže v budúcom roku tento národne a medzinárodne uznávaný skúšobnícky ústav rolex replica watches oslávi 60. výročie svojho vzniku.

Viac info >>>
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>