Novinky z TSÚ

Projekt CASP 2019

TSÚ Piešťany bolo jedným zo skúšobných laboratórií zúčastnených na projekte CASP 2019 organizovanom Európskou komisiou.
Výsledky projektu boli oficiálne zverejnené počas záverečnej on-line konferencie CASP2019, ktorá sa konala 7. júla 2020.

Projekt CASP zastrešuje koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobkov. Umožňuje všetkým orgánom krajín EÚ/ EHP zodpovedným za dohľad nad trhom spolupracovať pri posilňovaní bezpečnosti výrobkov umiestňovaných na európskych trhoch.

Počas projektu bolo testovaných celkovo 5 kategórií výrobkov: plyšové hračky, batérie, nabíjačky, detské sedadlá pre bicykle, osobné prepravné prostriedky.
Naše laboratórium zabezpečilo v rámci projektu testovanie pre kategóriu osobných prepravných prostriedkov a analyzovalo 46 vzoriek týchto typov: elektrické skútre, hoverboardy, elektrické bicykle a jednokolesové bicykle (uni-wheels).


V rámci tejto koordinovanej akcie sa Európskej kampane za kontrolu osobnej dopravy zúčastnilo spolu 11 členských štátov Európskej únie (EÚ): Nemecko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Poľsko a Česká republika. Cieľom kampane bolo overiť zhodu a bezpečnosť týchto prostriedkov osobnej dopravy na európskom trhu a zabezpečiť, aby sa výrobky, ktoré nie sú v zhode alebo sú nebezpečné, stiahli z trhu.

Viac o projekte CASP 2019 sa môžete dočítať tu:
CASP 2019 website
Rapid Alerts CASP 2019 website

  • Odhalenie busty Ing. Jána Zábojníka, CSc.

    Riaditeľ nášho podniku v rokoch 1975 - 1990 sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj. Jeho pamiatku sme si uctili odhalením busty pri príležitosti nedožitých 89. narodenín.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou na 5. poschodí budovy TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>