Novinky z TSÚ

Usmernenie ÚNMS SR č. UNMS/01981/2021-900/002805/2021

Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie zo dňa 26.02.2021 a odvolanie časti usmernenia ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020
Viac informácií nájdete po kliknutí.
Viac info >>>
  • Odhalenie busty Ing. Jána Zábojníka, CSc.

    Riaditeľ nášho podniku v rokoch 1975 - 1990 sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj. Jeho pamiatku sme si uctili odhalením busty pri príležitosti nedožitých 89. narodenín.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou na 5. poschodí budovy TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>