Novinky z TSÚ

Školenia v oblasti automatizácie a robotizácie

Ponúkame doškolenia pre revíznych technikov v oblasti automatizovaných a robotizovaných pracovísk.
Lektor: Ing. Peter Pagáč – inšpektor elektrických zariadení
Dátum:
 • 16.05.2019 (8.30 – 13.00)
 • 30.05.2019 (8.30 – 13.00)
 • 13.06.2019 (8.30 – 13.00)
 • 27.06.2019 (8.30 – 13.00)

Miesto:
 • Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
 • Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
 • GPS: 48°35''12.89"N, 17°49''22.03"E

Cieľová skupina:
 • revízny technik elektrických zariadení, elektrotechnik – absolvent na revízneho technika

Počet účastníkov:
 • max. 10 osôb (limitovaný z dôvodu interaktívneho prístupu)

Popis:
 • Postup pri výkone odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení automatizovaných a robotizovaných pracovísk aj s kolaboratívnou aplikáciou.
 • Najmä STN EN 60204-1:2007 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1. všeobecné požiadavky
 • STN EN 60204-1:2019 ed.3 (v platnosti od 1.2.2019)
 • ISO 10218-1:2011, ISO 10218-2:2011, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012, ISO 13850:2015, TR 15066:2016 a iné

Forma:
 • Prezentácia, dialóg, praktická ukážka, fotodokumentácia, konzultácia

Cieľ:
 • Schopnosť vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku v zmysle platnej legislatívy a v potrebnom rozsahu na elektrických zariadeniach automatizovaných a robotizovaných pracovísk aj s kolaboratívnou aplikáciou.
 • Schopnosť vypracovať vlastný pracovný postup tak, ako to vyžaduje vyhláška č.508/2009 Z. z. §16 čl.1a

Zaujímavé informácie nielen z oblasti robotiky nájdete aj na Blogu P. Pagáča.
Kontakt: peter.pagac@tsu.sk
 • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

  V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
  Viac info >>>

 • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

  Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
  Viac info >>>