Novinky z TSÚ

Slávnostné otvorenie anechoickej komory na skúšky elektromagnetickej kompatibility

Slávnostné otvorenie anechoickej komory na skúšky elektromagnetickej kompatibility
Dňa 27. augusta 2014 sa uskutočnilo v skúšobných laboratóriách TSÚ Piešťany, š.p. slávnostné otvorenie anechoickej komory, určenej na skúšky elektromagnetickej kompatibility. Otvorenia sa zúčastnili zamestnanci TSÚ Piešťany, š.p. ako aj zástupca dodávateľa anechoickej komory zo spoločnosti ETS-Lindgren, ktorá je svetovou špičkou v oblasti EMC. Skúšobňa TSÚ je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou na skúšky elektromagnetickej kompatibility. TSÚ Piešťany, š.p. je zároveň notifikovaným orgánom EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre smernicu Rady 2004/108/ES - Elektromagnetická kompatibilita (NV SR 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite) a anechoickú komoru bude využívať pri skúškach odolnosti aj vyžarovania v oblasti elektromagnetickej kompatibility.
Základné parametre anechoickej komory: meracia vzdialenosť od skúšaného zariadenia 3m, najvyššia frekvencia merania 18GHz, homogenita poľa skúšaného zariadenia 1,5m x 1,5m. Anechoická komora je dizajnovaná pre skúšky odolnosti pre meranie horizontálnou a vertikálnou polarizáciou antény do výšky štyroch metrov podľa normy EN 61000-4-3.


fotka.jpg

Symbolické strihanie pásky, sprava: Ing. Bohumil Kvapil (Testovací technika, s.r.o.), Ing. Jaroslav Crkoň (generálny riaditeľ TSÚ Piešťany, š.p.), Ing. Tomáš Bednárik (vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení TSÚ Piešťany, š.p.).

Ďalšie informácie o skúškach elektromagnetickej kompatibility


  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>