Novinky z TSÚ

 • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

  Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
  Viac info >>>

 • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

  Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

  Viac info >>>

 • Preteky dračích lodí na Lodenici 04.06.2022


  Viac info >>>

 • Podniková dovolenka

  Vážení obchodní partneri,
  v dňoch 29. augusta až 02. septembra 2022 máme podnikovú dovolenku,
  stretneme sa s Vami opäť 5. septembra 2022.
  Ďakujeme za pochopenie!

 • Odhalenie busty Ing. Jána Zábojníka, CSc.

  Riaditeľ nášho podniku v rokoch 1975 - 1990 sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj. Jeho pamiatku sme si uctili odhalením busty pri príležitosti nedožitých 89. narodenín.
  Viac info >>>

 • Výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou

  Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na dodávku fasádnych otvorov s montážou na 5. poschodí budovy TSÚ Piešťany, š. p.
  Viac info >>>