Novinky z TSÚ

 • Obchodná súťaž

  Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje obchodnú súťaž na dodávku úpravy vstupnej haly, interiéru a exteriéru Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.
  Viac info >>>

 • OZNAM

  Z dôvodu rekonštrukcie vstupných priestorov TSÚ je vstup do budovy dočasne presunutý od Okresného úradu.
  Viac info >>>

 • Upozornenie na falošný certifikát

  Upozorňujeme verejnosť, že spoločnosť Katkut Gubyn Group LLC. (Ukrajina) zneužila meno a značku TSÚ Piešťany, š.p.
  Viac info >>>

 • Projekt CASP 2019

  TSÚ Piešťany bolo jedným zo skúšobných laboratórií zúčastnených na projekte CASP 2019 organizovanom Európskou komisiou.
  Viac info >>>

 • Výberové konanie na rekonštrukciu vstupných priestorov

  Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na návrh rekonštrukcie vstupu a vstupnej haly TSÚ Piešťany, š. p.
  Viac info >>>

 • Usmernenie ÚNMS SR č. č. UNMS/04697/2020-900/017222/2020

  Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie zo dňa 31.12.2020
  Viac info >>>