Novinky z TSÚ

 • Návšteva študentov Žilinskej univerzity

  Študenti katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva sa 9.5.2023 zúčastnili exkurzie v TSÚ.
  Viac info >>>

 • Oznámenie o výberovom konaní

  ÚNMS SR vyhlasuje výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa TSÚ Piešťany, š.p.
  Viac info >>>

 • Oznámenie o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

  Ing. Jaroslav Crkoň ukončil funkciu generálneho riaditeľa TSÚ Piešťany, š.p., ku dňu 31. 3. 2023.
  Viac info >>>

 • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

  V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
  Viac info >>>

 • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

  Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
  Viac info >>>

 • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

  Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

  Viac info >>>