Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/310/EKO/2023
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Oprava kopírovacieho zariadenia
01.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
2/104/EKO/2023
Marián Ivanov - ROUZZ
Sv.Štefana 4318/16 Piešťany 92101
11753897
Aktualizačná odborná príprava pre revízneho technika VTZ ZZ
120,00 €
04.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/412/HS/2023
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Servisná kontrola plynovodov, servisná údržba a odborná prehliadka RS
504,00 €
08.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
4/413/HS/2023
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01
14255791
Úradné meranie spotreby paliva na vozidle VW Tiguan PN 746EH
363,60 €
09.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
5/323/EKO/2023
LETECH, s.r.o.
Hurbanova 6409/21 Piešťany 92101
36271233
Výroba skúšobných prípravkov na cestovné adaptéry
613,20 €
10.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
6/122/EKO/2023
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Oblátky GUDEN GUDEN
1 071,00 €
11.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/310/EKO/2023
COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901 Rožnov pod Radhoštem 756 61
60776846
Náhradný diel DPS 150mm stonka
12.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/314/EKO/2023
FEAST s.r.o.
Rastislavova 415 Nitra 949 01
44197781
Jedlá soľ do soľnej komory
119,04 €
15.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/310/EKO/2023
Elso Philips Service, spol. s r.o., p. Michal Kotruch
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Digitálny multimeter Elma BM789
196,80 €
15.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
8/412/HS/2023
PROFI KLÍMA, s.r.o.
Štefánikova 139 Piešťany 921 01
35 721 6
Periodická kontrola F plynov
66,00 €
15.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
9/413/HS/2023
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Oprava elektroinštalácie
1 289,40 €
15.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
12/314/EKO/2023
Ing. Ľudovít Nagy - RODEM
Hlavná 674 Zemné 941 22
33794898
Membrána na zariadenie na úpravu vody RODEM 6
71,40 €
18.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
13/317/EKO/2023
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9 Nitra 94911
50111990
Elektroinštalačný materiál do m.č. H59
277,61 €
19.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
14/412/EKO/2023
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
22.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
15/410/EKO/2023
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Náhradné pásky Brother
275,90 €
23.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
16/102/EKO/2023
Ing. Sergej Solovjev
Saarinenova 1130/7 Praha 9 - Hloubětín 198 00
27650324
Zabezpečenie technickej pomoci v rámci posudzovania zhody výrobkov
24.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
17/323/EKO/2023
MK NÁDRŽE s.r.o.
Duklianska 1434 Bardejov 085 01
4793018
Prietokomer K24 AdBlue
133,33 €
26.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
18/310/EKO/2023
ČMI, s.r.o. Oblastní inspektorát Brno, oddělení nanometrologie a technické délky - Ing. Václav Duchoň
Okružní 772/31 Brno - Lesná 638 00
00177016
Kalibrácia sady koncových mierok do 100 mm
1 320,00 €
29.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
19/310/EKO/2023
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2292, p. Jitka Vokáčová
Ústecká 98 Zdiby 250 66
00025615
Kalibrácia meradiel pre zákazníka Elektrovod,a.s.
800,00 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
20/310/EKO/2023
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia meradiel pre zákazníka Elektrovod, a.s.
453,60 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
21/310/EKO/2023
MTS, spol. s.r.o.
Krivá 53 Krivá 027 55
36001368
Technická podpora pri kalibrácii uťahovačiek krútiaceho momentu
1 545,60 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
22/310/EKO/2023
MTS, spol. s.r.o.
Krivá 53 Krivá 027 55
36001368
Technická podpora pri kalibrácii uťahovačiek krútiaceho momentu
2 425,20 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
23/310/EKO/2023
COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901 Rožnov pod Radhoštem 756 61
60776846
Wifi snímače teploty, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku
728,40 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
24/413/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Oprava systému stlačeného vzduchu
648,00 €
30.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
25/413/HS/2023
D&D Unimex Slovakia s.r.o., Dipl. Eco. Lilia Denevska
Trstínska cesta 9 Trnava 917 01
Oprava VZV Balcancar DV 1792
609,36 €
30.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
26/412/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Filtre stlačeného vzduchu
480,00 €
01.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
27/413/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Oprava / Údržba kompresoru
468,00 €
02.02.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
29/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Príruba a skrutka na snímač EMS70-50kN
180,00 €
06.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
30/314/EKO/2023
SLM, pracovisko Banská Bystrica
Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 97401
37954521
Kalibrácia meradiel - váhy Mettler Toledo
411,60 €
07.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
31/314/EKO/2023
Paragon spol. s r.o.
Vajnorská 135 (Areál KSP) Bratislava 831 04
31330941
Oprava a doplnenie chladiva - klimatizačné zariadenie Climaveneta, typ: NECS-C/B 0612
324,72 €
08.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
32/413/HS/2023
Róbert Zajac- GAMA floors
Lazy 148/14 Drahovce 92241
50740881
Koberce a lišty
5 564,20 €
09.02.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
33/317/EKO/2023
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9 Nitra 94911
50111990
Elektromateriál
261,19 €
09.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
28/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Meradlá - dotyk a odchýlkomer
12.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
34/310/EKO/2023
COMSIT Leopoldov, spol. s r.o., p. Peter Babulic ml.
Holubyho 35 Leopoldov 92041
36227331
4-hran oceľová gulička
13,40 €
14.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
35/412/HS/2023
PROFI KLÍMA, s.r.o.
Štefánikova 139 Piešťany 921 01
35 721 6
Oprava klimatizácie
774,00 €
15.02.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
36/864/EKO/2023
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon i-sensys mf744cdw
416,40 €
19.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
37/314/EKO/2023
FOR Clean, a.s.
Vrbovská cesta 39 Piešťany 92101
36234923
Nerezové štítky
1 854,00 €
21.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
38/323/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Analógové meradlo krútiaceho momentu BTG60CN-S
948,00 €
22.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
39/310/EKO/2023
ČMI - Oblastní inspektorát Liberec, Odd. primární metrologie rovinného úhlu a délky
Slunečná 23 Liberec 460 01
00177016
Kalibrácia etalónu na meranie uhla
659,00 €
27.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
40/314/EKO/2023
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia anemometra Lambrecht L10 Rolex Replica Watches
238,80 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
41/310/EKO/2023
HBP měřící technika s.r.o.
Technická 2896/2 Brno 16 616 69
28894260
Snímače dĺžky HBM
2 704,00 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
42/310/EKO/2023
BD Sensors, s.r.o., Ltd., Ing. Faltus
Hradišťská 817 Buchlovice 687 08
49968416
Kalibrácia snímačov tlaku na kalibrátore Beamex
801,60 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
43/122/EKO/2023
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Oblátky GUDEN GUDEN
1 071,00 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
44/310/EKO/2023
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
44,17 €
06.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
45/310/EKO/2023
SLM, n.o.
Geologická 1 Bratislava 82211
37954521
Kalibrácia meradla
216,00 €
06.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
46/317/HS/2023
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
Československé armády 923/15 Poděbrady 290 01
26129507
Oprava generátora compact NX5 bspt-1300-16
6 192,00 €
08.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
47/310/HS/2023
Peter Jurčo DREVOTEC
Malinová 2659/39 Topoľčany 95501
43457771
Oprava interiérových dverí
568,68 €
12.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
49/314/EKO/2023
KALIBRA, spol s r.o.
Bottova 1272 Detva 96212
36618462
Kalibrácia laserového diaľkomera BOSCH DLE 50 Best Replica Watches
90,00 €
13.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
50/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Mikrometer Mitutoyo do 25mm
220,80 €
14.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
51/310/EKO/2023
MARET systém s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1 Nové Mesto nad Váhom 915 01
43876994
Meradlo REGMET P12P
42,96 €
15.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
52/412/EKO/2023
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
2 346,06 €
21.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
53/412/HS/2023
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Prenájom plošiny
84,00 €
21.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
54/412/EKO/2023
Traco Computers s.r.o.
Kukučínova 3 Piešťany 92101
31421652
Parallels Desktop 17 for Mac
99,00 €
26.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
55/412/HS/2023
Würth, spol. s r.o.
Pribylinská 2 Bratislava 3 832 55
00684864
Naradie
374,71 €
26.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
56/310/INV/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Sada keramických koncových mierok
8 340,00 €
28.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
57/413/HS/2023
Neudoerfler Office Systems s.r.o.
Slávičie údolie 106 Bratislava 811 02
43772757
Logo TSU
1 459,20 €
29.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
58/314/HS/2023
HOLAB spol. s r.o.
Otakara Ševčíka 22 Brno 636 00
63487497
Servisný zásah na soľnej komore
412,00 €
30.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
59/413/HS/2023
Motýľ s. r. o.
Komenského 29 Piešťany 92101
54176051
Jarná deratizácia a dezinsekcia objektov TSÚ Piešťany, š.p.
696,00 €
03.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
60/412/HS/2023
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B Bratislava 821 01
31 359 8
Vyčistenie výťahového zariadenia po stavebných úpravách
519,60 €
03.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
62/310/EKO/2023
ČMI, 1000 Oblastní inspektorát Praha,
Radiová 3 Praha 10 Hostivař 102 00
00177016
Kalibrácia IR teplomera Proscan 530
805,00 €
04.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
61/310/EKO/2023
COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901 Rožnov pod Radhoštem 756 61
60776846
Snímač teploty a vlhkosti T3117
177,69 €
10.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
63/310/EKO/2023
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
29,71 €
11.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
64/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Klikací mechanizmus na opravu momentového kľúča
72,00 €
12.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
65/310/EKO/2023
unIQsys s.r.o.
Pluhová 49 Bratislava 831 03
47768312
Upínací mechanizmus snímačov Lika
285,00 €
13.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
66/412/EKO/2023
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
16.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
67/312/EKO/2023
Spandex s.r.o.
Zátišie 10/A Bratislava 831 03
17330386
Samolepiace fólie pre ATP
639,00 €
19.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
68/410/EKO/2023
TAX PARTNERS Consulting s.r.o., Ing. Petr Mikulica
Nálepkova 50/129 Brno 637 00
28261658
Služby daňového poradcu a konzultanta
23.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
69/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Uholník 600x300mm
127,20 €
23.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
70/310/EKO/2023
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19 Nová Dubnica 01851
31598536
Kalibrácia meracích sond Warmbier 850
123,84 €
23.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
71/100/EKO/2023
OZ Neptún klub Piešťany, Ing. Milan Koščál
Kukoreliho 4 Piešťany 92101
50392182
Prenájom dračej lode pre športové vyžitie
390,00 €
26.04.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
72/310/EKO/2023
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
44,17 €
01.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
73/312/EKO/2023
Meratex, s.r.o.
Popradská 68 Košice 040 11
43909213
Kalibrácia detekčného systému Seitron FOUGATE
264,00 €
03.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
74/413/HS/2023
TOMABAU s.r.o.
246 Trebatice 92210
52439747
Upratovacie a čistiace práce
5 856,00 €
03.05.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
75/413/HS/2023
AZ pneu s. r. o.
Betliarska 3809/22 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
44912951
Nákup Pneu
692,80 €
03.05.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
76/412/EKO/2023
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
NTB + Telefony
2 761,01 €
03.05.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
77/412/EKO/2023
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
1 443,35 €
09.05.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
78/413/EKO/2023
Stredná odborná škola technická
Nová 5245/9 Piešťany 921 01
891568
Objednávame si u Vás - pravidelné preškolenie pracovníka - zvárač
53,00 €
10.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
79/921/EKO/2023
Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Kšírova 483/243 Brno 619 00
13672452
Odborná konzultácia pre vedenie IO
318,00 €
14.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
80/314/EKO/2023
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia digitálneho tlakomeru CP 300 KIMO
96,00 €
14.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
81/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Výroba príruby
132,00 €
16.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
82/314/EKO/2023
SRMi s.r.o., Ing. Balážová
Priemyselná 650/12 Žiar nad Hronom
Kalibrácia digitálnych stopiek SECCO
60,00 €
16.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
83/413/HS/2023
Novobyt spol. s r.o.
Teplická 76 Piešťany 921 01
31106072
Kancelársky nábytok
1 836,00 €
16.05.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
84/100/EKO/2023
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
Piešťanská 65 Nové Mesto nad Váhom 915 01
34131396
Reklamné tričká s logom TSÚ
433,56 €
17.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
85/310/EKO/2023
SLM, pracovisko Banská Bystrica
Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 97401
37954521
Kalibrácia meradla - pikoampérmeter Keitheley 6485
213,00 €
17.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
86/413/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Oprava / Údržba kompresoru
360,00 €
21.05.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
87/317/EKO/2023
Rohde & Schwarz Hungária Szolgáltató Kft.
Madarász Viktor u. 47-49 Budapest H-1138
Kalibrácia generátora a EMI prijímača
4 366,00 €
22.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
88/323/EKO/2023
D&D Unimex Slovakia s.r.o., Dipl. Eco. Lilia Denevska
Trstínska cesta 9 Trnava 917 01
Oprava paletového vozíku
135,60 €
22.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
89/412/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Oprava kompresoru MSM15DX-500
163,20 €
22.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
90/100/EKO/2023
KOVOSP
Fatranská 32/19, P.O.BOX 94 Žilina 01008
333640,2
Aktualizačná odborná príprava pre revíznych technikov VTZ tlakové, plynové
620,00 €
25.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
91/314/EKO/2023
BMS, s.r.o.
Trnavská 29 Bernolákovo 900 27
36722626
Kalibrácia meradiel - prietokomerov IFC 080K, OPTIFLUX 4300
253,20 €
29.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
92/412/EKO/2023
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT Switche
1 587,54 €
29.05.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
93/865/EKO/2023
DEJVI. s r.o.
K cintorínu 668 Žilina 01004
44733194
Monitory Samsung
1 230,00 €
29.05.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia