TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Notifikovaná osoba

Notifikovaná osoba č. 1299
Notifikovaná osoba č. 1299
bod Sledujte nás aj na

bod Užitočné linkybod Aktuality

Firemná metrológia a interný audítor - školeniaFiremná metrológia a interný audítor - školenia
18.11.2016. 15:11:11
TSÚ Piešťany, š.p., ponúka školenia firemnej metrológie a interného audítora - kliknite pre viac info.

Zástupcovia TSÚ sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o obchodovaní na trhoch Euroázijskej ekonomickej únieZástupcovia TSÚ sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o obchodovaní na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie
14.11.2016. 14:11:07
V stredu 9. novembra 2016 sa zástupcovia Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky a Obchodného oddelenia TSÚ zúčastnili na medzinárodnej konferencii venovanej otázkam obchodovania na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie.

Technický skúšobný  ústav Piešťany, š.p., vypisuje verejnú obchodnú súťaž na dodávku osobných výťahovTechnický skúšobný ústav Piešťany, š.p., vypisuje verejnú obchodnú súťaž na dodávku osobných výťahov
11.11.2016. 09:11:24
TSÚ Piešťany, š.p., vypisuje verejnú obchodnú súťaž na dodávku osobných výťahov. Viac info po kliknutí.

Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
10.11.2016. 12:11:37
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., vypisuje verejnú obchodnú súťaž na preskúmanie a vyhodnotenie potenciálu stredného manažmentu podniku a vytvorenie plánu vzdelávania. Kliknite pre viac informácií.

Seminár o certifikácii výrobkov pre ruských exportérovSeminár o certifikácii výrobkov pre ruských exportérov
10.11.2016. 11:11:16
Dňa 8. novembra 2016 sa v rámci medzinárodného fóra «Vyrobené v Rusku» uskutočnil v Moskve odborný seminár venovaný otázkam certifikácie výrobkov ruských exportérov organizovaný Ruským obchodným centrom.

Dňom 19.07.2016 nadobúda účinnosť NV SR 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhuDňom 19.07.2016 nadobúda účinnosť NV SR 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
20.07.2016. 12:07:39

všetky správy »

bod Výber z ponuky služieb

TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO)TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO)
TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO) pre overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Skúška soľnou hmlouSkúška soľnou hmlou
Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach - skúška soľnou hmlou podľa STN ISO 9227 strojárskych výrobkov zo železa, ocele, farebných kovov a plastov.

Skúšky EMCSkúšky EMC
Skúšky elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektrických a elektronických výrobkov

Kalibrácia váhKalibrácia váh

bod Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

bod ÚNMS SR a organizácie
ÚNMS SR a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie


Slovenská národná akreditačná služba
Slovenská národná akreditačná služba


Slovenský metrologický ústav
Slovenský metrologický ústav


Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát


Slovenská legálna metrológia
Slovenská legálna metrológia